Tác Giả 1025

  • Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi

    Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi

    Văn án:

    Truyện Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi của tác giả 1025 kể về Vũ Linh Đan vì tình yêu mù quáng với Trương Thiên Thành mà tình nguyện chấp nhận cuộc sống hôn nhân "phòng đơn gối chiếc" suốt ba năm, hết lòng ủng hộ anh triển sự nghiệp. Trương Thiên Thành sau khi đạt được mục đích thì buộc cô ly hôn, trong khi đó cô đã mang thai.