Tác Giả 2 Ám Bạch

 • Tra Công Ham Muốn Chiêm Chiếp

  Tra Công Ham Muốn Chiêm Chiếp

  Nghỉ giữa giờ mười phút, giáo viên dạy quá giờ chiếm gần một phần thời gian, không có nhiều thời gian để Lâm Giang Tuyết ăn trưa, tra công tranh thủ từng giây, liên tục nhétt đồ ăn vào miệng Lâm Giang Tuyết.
  "Ăn hồ đào đi, bổ não."
  "Ăn bánh quy đi, lớp socola bên trong rất ngon."
  "Sữa bò, phải uống sữa!"