Tác Giả Aether

  • Hệ Thống Siêu Cấp Tiến Hóa

    Hệ Thống Siêu Cấp Tiến Hóa

    ======= <Hệ Thống Siêu Cấp Tiến Hóa> ========

    Thành từng là một kẻ thất bại, một tên cặn bã không đáng một xu của thế giới này. Thế nhưng, hắn đã thức tỉnh từ một cơn ác mộng không biết là mơ hay thực. Trong một thế giới bị các aether xâm chiếm, những kỹ năng độc nhất của cậu từng bước hiển lộ, dần thay đổi cuộc đời mình.