Tác Giả An Độ Phi Trầm

 • Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

  Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

  Bạn đang đọc truyện Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát của tác giả An Độ Phi Trầm. Hôm ấy là một ngày mưa rất rất to, cả đất trời đều chìm trong màn mưa trắng xóa kia.

  Tầm nhìn không tốt, đường lại trơn trợt, vì thế Đào An An bị trượt chân, rơi xuống sông.

  Sau đó, cô ngoẻo.

  Chắc bởi vì chết quá lãng nhách, nên oán niệm sâu nặng, vì thế cô được trọng sinh.

  Thời điểm vẫn là ngày hôm ấy, cạnh bờ sông.

  Mưa lớn kinh khủng, lớn quá lớn, cô lại trượt chân, rơi xuống sông.

  ... Oán niệm càng sâu.

  Cô lại sống trở về ngày hôm đó, ven sông.

  Mưa rất lớn...

  Đào An An đã chết rất nhiều lần rồi sống lại rất nhiều lần sau đó quyết tâm không sống lại nữa.

  Nhưng mà oán niệm đã quá sâu.

  Cô còn phải rơi xuống sông đại khái mười ngàn lần.

  ... Lại cho cô một cơ hội nữa, cô sống lại sớm hơn năm phút!

  Chủ động nhảy xuống sông! Tiêu trừ oán niệm! Cô có thể giải thoát rồi!

  Đúng! Cứ như thế!

  Nhưng! Năm phút này! Cả thế giới đều ngăn cản cô nhảy sông!

  Có thôi đi không!