• Kẻ Trở Về Đô Thị

  Kẻ Trở Về Đô Thị

  Luân hồi biết bao nhiêu kiếp, chính hắn cũng không rõ.

  Nhưng lần này, hắn không quan tâm nữa.

  Hắn phải đi con đường mà hắn muốn,

  Tỉnh giấc, hắn phá khai xiềng xích, đập tan ràng buộc.

  Từ luân hồi, hắn bước ra những bước tới thiên địa mới.

  Luân hồi không thể giết được hắn, chỉ làm hắn càng mạnh mẽ hơn.

  Đến từ thượng cổ, trải qua ngàn kiếp luân hồi, nay hắn đã trở lại, cùng với một thời đại đã trở về.