• Lạc Cư

    Lạc Cư

    Tác giả: AnCa181092

    Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

    Chết vì dịch bệnh, nghe cũng buồn đấy, nhưng nỗi buồn hơn làm sao bằng nơi đây. Một nơi được sống lại sau khi chết thế giới thú nhân. Thú nhân cũng chả sao nghe rất ngầu, nhưng bản thể cậu đầu nhập vào thì không ngầu như thế - cậu xuyên vào thân thể một Phụ thú nhân, loại này chỉ có chút ít khả năng sinh sản, yếu kém và bị xem là hàng lỗi. Vậy hàng lỗi này làm thế nào để sống trong thế giới thú nhân tôn sùng khả năng sinh sản nòi giống và sức mạnh? Mời các bạn cùng đồng hành với Phụ thú nhân Chu Lĩnh để biết kết quả!