Tác Giả annhat1909

 • Sống Sót Từ Dị Thế, Lại Lần Nữa Xuyên Không?

  Sống Sót Từ Dị Thế, Lại Lần Nữa Xuyên Không?

  Đường Vũ có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có ngày xuyên không đến dị thế, lại còn là một thế giới không tồn tại nhân loại??

  "Người khác xuyên không nếu không phải là hệ thống thì cưng là cơ duyên đầy trời, ta xuyên không ngay cả chút cơ duyên không có?"

  không đúng! Cơ thể hắn hình như được cải tạo lê một chút??

  Thế là Đường Vũ lăn lộn trong cái thế giới bí ẩn này hơn một vạn năm, trở thành một đại cường giả xưng bá một phương. 

  Những tưởng mọi chuyện chỉ đến đây, Đường Vũ lại một lần nữa bị truyền tống đi tới một thế giới khác.

  Đường Vũ "..."

  Thiên Đạo đại ca, ta không chọc đến ngươi, ngươi làm vậy là có ý gì a!!