• Nếu Di Lăng Lão Tổ Và Hàm Quang Quân Có Một Nữ Nhi

  Nếu Di Lăng Lão Tổ Và Hàm Quang Quân Có Một Nữ Nhi

  Bạn đang đọc truyện Nếu Di Lăng Lão Tổ Và Hàm Quang Quân Có Một Nữ Nhi của tác giả Aurora. Chỉ mới 6 tuổi, nhưng Lam Tích Vụ nhớ, trước đó mình đều ở Liên Hoa Ổ tại Vân Mộng.

  Khi đó nàng không có họ, cũng không có tên, người ta chỉ gọi nàng "A Vô", vô danh, vô tri,..."không có gì".

  Nhưng nàng không quan tâm, khi đó nàng vốn cũng không rõ danh tự có ý nghĩa gì, cứ xem mình là một trong những cô nhi ở đây, có tên để gọi là được rồi.

  Không, giớ nàng mới biết nàng không giống họ.

  Nàng không được ở chung với ai, nàng ở một biệt viện khác, chỉ có một mình.

  Vị Giang tông chủ kia cho một phu nhân tới dạy nàng những thứ cơ bản và lễ giáo, thi thư, nhưng trong khi mọi người đều luyện Giang thị kiếm pháp, nàng không thể luyện, mọi người đều có chuông bạc biểu thị cho Vân Mộng Giang gia, duy nhất nàng là không có.