Tác Giả B.cửu

  • Xuyên Sách Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối

    Xuyên Sách Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối

    Văn Án:

    Bạn đang đọc truyện Xuyên Sách: Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối của tác giả B.cửu. Chỉ là thời học sinh từ chối sự theo đuổi của anh, khiến anh bỏ ra nước ngoài không muốn nhìn mặt cô.

    6 năm xa cách trở về cô liền thuận cùng anh yêu đương. Một lần buông bỏ, hối hận giờ là lúc để nhận lấy hạnh phúc đáng có.