Tác Giả Bách Gia Tác

 • Hệ Thống: Tổ Tiếp Nhận Thế Thân Bi Kịch Phát Sinh Phía Trước

  Hệ Thống: Tổ Tiếp Nhận Thế Thân Bi Kịch Phát Sinh Phía Trước

  ======= <Hệ Thống: Tổ Tiếp Nhận Thế Thân Bi Kịch Phát Sinh Phía Trước> ========

  Thể loại:
   Mau xuyên, hệ thống, H+, thế thân,...

  Nếu trong phim có những cảnh diễn nguy hiểm như võ thuận, cưỡi ngựa, múa kiếm, nhảy lầu,...cần những diễn viên thay thế chuyên nghiệp đảm nhận thì trong hiện thực cũng có những sự cố ngoài ý muốn, những bi kịch phát sinh và cũng sẽ có người chuyên nghiệp xử lý và giải quyết.

  Hệ thống số hiệu 1196 chuyên tiếp nhận nhiệm vụ thế thân cho cố chủ, thay cố chủ trải qua những chuyện bất ngờ không mong muốn, xử lý ổn thoả và sẽ được trả thù lao tương xứng.

  Hoan nghênh các bạn đến với Tổ hệ thống tiếp nhận thế thân bi kịch phát sinh phía trước