Bạch Ma Hải

 • Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học

  Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học

  Sau khi An Lương thi đại học xong thì nhận được hệ thống, chính thức bước vào đỉnh phong nhân sinh.

   

  Cầu các đh giới thiệu và chia sẻ với bạn bè giúp ta. 

 • Thần Hào Từ Thi Đại Học Sau Bắt Đầu

  Thần Hào Từ Thi Đại Học Sau Bắt Đầu

  Làm An Lương cảm thán thi đại học lành lạnh thời điểm, phát hiện bị thần hào hệ thống bám thân!

  Trong nháy mắt cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong.

  Vì lẽ đó thi đại học kết quả còn trọng yếu hơn sao?
  CVT Không Có Tâm
  Phi lô tiểu thuyết mạng nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương tự, chỉ do trùng hợp, chớ mô phỏng theo.