Bạch Ngọc Cầu Hà

 • Chiến Long Vô Song

  Chiến Long Vô Song

  Bạn đang đọc truyện Chiến Long Vô Song của tác giả Bạch Ngọc Cầu Hà. Chinh chiến đã năm năm, là thời điểm anh trở về!

  Anh về lại cố hương, với thân phận là chiến thần.

  Nhưng anh vẫn không thể nào quên được ân cứu mạng năm đó, anh muốn báo đáp, cho nên dù mang thân phận cao quý, anh cũng không lộ ra mảy may.

  Nhục nhã, coi thường, khinh bỉ!

  Không có gì, anh chịu được.

  Chỉ cần em nắm lấy tay anh, anh hứa sẽ cho em cuộc sống phồn hoa viên mãn.