Bạch Nhã Nhã

 • Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

  Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

  [Tác giả Bạch Nhã Nhã -- Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại ]

  Bạn đang đọc truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo của tác giả Bạch Nhã Nhã. Tưởng chừng thế gian mình là người hạnh phúc nhất nhưng gian tàn độc người thân nhất chính là kẻ thù.

  Người mà ta không thân lại là thân nhất

  Kiếp này là ta ngốc khi tin lời các người. Nếu có kiếp sau ta sẽ trả lại các người tất cả những gì ta đã chịu.

  Càn khôn luân chuyển, thế gian này không phải các ngươi làm chủ, ta sẽ khiến các ngươi phải tự mình quỳ xuống trước ta.