Bất Cật Tiểu Nam Qua

 • Quy Tắc Hệ Học Bá

  Quy Tắc Hệ Học Bá

  (Đã biết, hoa khôi Lâm Hiểu Tình có thể di động nặng tám mươi cân đồ vật, hỏi Lâm Hiểu Tình bạn học lực cánh tay là bao nhiêu?)

  Đáp cánh tay trái 49 cân, cánh tay phải 67 cân.

  (Đã biết, một thêm một bằng với hai, hỏi 491 nhân với 709 kết quả là?)

  Đáp 3 481 19.

  Những người khác suy luận là thôi đạo; Ta suy luận là bởi vì quả. Khó khăn đi nữa vấn đề bị nói lên lúc, câu trả lời đã rõ ràng.

  Quá trình?

  Xin lỗi, kết quả tài trọng yếu!