Tác Giả Bát Nguyệt Thiên

 • Trọng Sinh, Chơi Chết Hoàng Triều!!

  Trọng Sinh, Chơi Chết Hoàng Triều!!

  Giới thiệu 

  Ôn Hương vốn là đích nữ của Hoa Vương phủ, thân phận cao quý, gia thế không thể khinh thường.

  Nhưng nàng bị thứ muội hãm hại, gia đình lại vì tân Hoàng đế căm ghét, trở thành cái gai trong mắt, bày mưu vu oan, kết cục cả nhà đều chết thảm, nàng cũng không thể chịu nổi, cuối cùng mang tâm bệnh tức tưởi ra đi.

  Đời này nàng trở lai, mọi thứ vẫn còn chưa muộn, nàng nhất quyết phải dùng thủ đoạn của bản thân, chắn hết thảy tai kiếp sẽ xảy ra với mình và vương phủ.

  Người dám làm nhục nàng, nàng phải làm nhục lại trăm lần

  Kẻ ức hϊế͙p͙ nàng, hoàn trả lại ngàn lần

  Một thiếu nữ mảnh mai, lại nhấc lên vô hạn sóng gió!