Bát Thiên Tuế

 • Ma Nữ Nghê Thường

  Ma Nữ Nghê Thường

  Văn án:

  Thế nào là duyên?

  Là định mệnh? Là ý trời? Không thể trái?

  Không hiểu

  Chỉ biết không thể gặp hồng nhan tóc bạc, là một kiếm thương tình.

  "Nghe nói nữ tử kia võ công cao cường, dung mạo tựa như tiên, tiếng cười như chuông bạc, là một cô nương khoảng hai mươi tuổi."

  "Sai rồi, người đó cả mái tóc đều bạc trắng, rõ ràng là một lão phụ nhân tóc bạc da mòi."

  "Ai nói ngươi đã chết, ta cũng không tin"

  "Yêu là ngươi, hận cũng là ngươi"

  "Luyện nhi, ta trở về rồi. Từ nay về sau, không rời xa nữa... Sinh tử tương tùy, được không?"????????

  "Được!"