• Hôm Nay Thừa Tướng Cũng Muốn Đập Đầu Vào Cột

  Hôm Nay Thừa Tướng Cũng Muốn Đập Đầu Vào Cột

  Tác giả: Bazaodashe

  Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

  Truyện Hôm Nay Thừa Tướng Cũng Muốn Đập Đầu Vào Cột của tác giả Bazaodashe bắt đầu khi thừa tướng mới trẻ tuổi thay thế lão Thừa tướng đã về Tây Thiên.

  Mà tân Thừa tướng này không biết chiêu số gì hay ho, nên cứ rập khuôn cách làm hữu của lão Thừa tướng, mỗi lần cần khuyên can gì là cứ đập đầu vào cột ngay tiền điện, lại còn khóc lóc rơi lệ, than thân trách phận, chẳng khác gì một cựu thần gần đất xa trời.

  Hoàng đế: Đến đây, ta cho ngươi đụng

  Hoàng đế: Mỹ nhân rơi lệ, yêu rồi đấy.