Biên Tưởng

 • Phóng Thủy Thì Sao Hử

  Phóng Thủy Thì Sao Hử

  Văn án:

  Bởi vì Lâm Xuân Chu không cẩn thận để ly nước trên nóc xe, khiến cho cảnh sát nhân dân làng Đại học Hàn Chương chú ý.

  Hàn Chương đem ly nước kia cầm trong tay, nghĩ thầm, mình nhất định phải giáo huấn thật tốt gã thấp kém này mới được.

  Mỹ công X soái thụ, cường cường, hình sự trinh sát, hồi hộp.
 • Bạch Lĩnh Và Con Ma

  Bạch Lĩnh Và Con Ma

  Văn án 

  Sadako, Saeki Kayako đều là những con ma vô cùng đáng sợ.+
  Nhà Bạch Lĩnh đang ở có ma, nghe nói mười năm trước treo cổ ở cây bưởi cao nhất trong sân kia, Bạch Lĩnh gọi nó là “Quả Bưởi”.

  ———-