Tác Giả bingbingbongbong2230

 • Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

  Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

  Tác giả: bingbingbongbong2230
  Thể loại: đam mỹ xuyên nhanh 1x1

  Trong mỗi sảng văn, mọi người đều thấy một nam chính có quá khứ đáng thương. Dưới ánh sáng hào quang nhân vật chính vùng lên vả mặt những kẻ tiểu nhân, pháo hôi ba ba ba. Một đường đi lên đỉnh cao nhân sinh, một đường thu các loại tiểu muội mỹ mạo, thần khí thăng cấp, bá khí trắc lậu không gì cản được. Nhưng mà đằng sau tất cả những thứ đó, hào quang nhân vật chính là không thể thiếu nhưng lại rất yếu ớt khi nam chủ còn nhỏ. Hoàn toàn không thể bảo mệnh cho nam chủ, tuỳ thời đều có thể chết đói chết rét chết do bị đánh đập. Nam chủ mà ngủm là thế giới cũng tan tành luôn nha.... Cầu bảo mẫu đến thu dưỡng một tiểu nam chủ, nhận một tiểu nam chủ đáng yêu, lớn lên thu hoạch một nam chủ bá khí trắc lậu, hahahaha.

  Hệ thống tỏ vẻ: OvO/

  Thẩm Manh: "Thế nên ta phải nuôi lớn nam chủ?"

  Hệ thống BingBong: "Chính xác \( ̄▽ ̄)/ chúc ký chủ trải nghiệm nhân sinh vui vẻ."

  Thẩm Manh: "Khoan.... đừng đi, tao muốn trả hàng aaaa."

  Nam chủ: "Papa, mau lại đây."

  Thẩm Manh: "ToT"