Tác Giả Bình Ảnh Trọng Trọng

 • Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh

  Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh

  Thể loại: Ngôn tình, ngược, np, hiện đại.

  Ở phố Hoa Đào, hầu như ai cũng biết Tuyết Nhi là gái làng chơi ở nơi này.

  Tuy nhiên vào một đêm trước buổi đấu giá đêm đầu tiên của mình cô đã gặp phải đôi song sinh, Sở Dạ và Sở Dương, từ đó trở thành đồ chơi của bọn họ.

  Phụ nữ ở phố Hoa Đào từ trước đến nay chỉ có vào mà không ra. nhưng hai người họ lại có thể khiến Lưu tỷ buông tay thả cô rời khỏi phố Hoa Đào.

  Gặp gỡ bọn họ, đến tột cùng là may mắn hay là màu xám đen bất hạnh của Tuyết Nhi?