• Không Phải Đóa Hồng Trắng

  Không Phải Đóa Hồng Trắng

  Bạn đang đọc truyện Không Phải Đóa Hồng Trắng của tác giả Cách Lâm. Nếu hoa hồng trắng không phải là hoa hồng trắng, vậy sẽ là một câu chuyện đoạt người hoàn toàn mới.

  Christa: Trời mới biết, lúc nhìn thấy KarlHeinz, tôi chỉ muốn cự tuyệt.

  KarlHeinz: Cự tuyệt cũng không được.

  Nữ chính: Christa

  Komori Yui x Sakamaki Subaru.