Cao Lâu Đại Hạ

 • Thái Sơ

  Thái Sơ

  Editor: Nhóm TTTV

  Nội dung chính của bộ truyện này xoay quanh quá trình tu luyện thăng cắp của các nhân vật.

  Mà còn đường tu tiên không hề dễ đi như mọi người nghĩ đạo mỗi người do mỗi người định đoạt.

  Một cây sinh vạn đóa hoa, thiên hạ Đạo Môn là một nhà.

  Pháp thuật muôn vàn biến hóa, nhân tâm lại tuyên cổ bất biến.

  Cảnh giới trong truyện

  Tiên Miêu (max 49 lá)
  Tiên Thụ 
  Tiên Luân

  Tiên Anh Đạo Quả Cảnh