Cáp mô đại vương

 • Tối Cường Hệ Thống Sơn Tặc

  Tối Cường Hệ Thống Sơn Tặc

  Bắt đầu từ một sơn trại, một quân sư và một tên mã phu, lại muốn xây dựng nên sơn trại hùng mạnh nhất.

  Nam chính xuyên không về thời loạn thế, làm thiếu chủ trẻ tuổi của một sơn trại chuẩn bị giải thể.

  Đối mặt với sát lục loạn thế, dự định đoạt tiền đoạt lương, sẵn tiện đoạt luôn nương tử, làm một sơn đại vương tiêu dao tự tại.

  Thế nhưng, một thân anh hùng vang dội, đọ sức với một người danh chấn cổ kim, hỏi một tiếng: Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh!

   

  "Trình Đại Lôi kiếp trước là một sinh viên đại học bình thường, tại kí túc xá chơi game tựa là 《 Sơn Tặc Chi Tâm 》 lúc đang sách lược trò chơi, đột nhiên lại hôn mê, chờ khi tỉnh lại đã thấy thân thể ở trong cái thế giới này. Một sơn trại rách nát, phòng trúc lớn quê mùa, còn chính mình là tiểu trại chủ..."