Chỉ Tiêm Mi Sao

  • Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy Xin Tắt Đèn

    Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy Xin Tắt Đèn

    Bạn đang đọc truyện Long Phượng Song Bảo: Tổng Tài Daddy Xin Tắt Đèn của tác giả Chỉ Tiêm Mi Sao. Năm năm trước, anh đẩy cô vào địa ngục. Năm năm sau, cô tắm mà về! Vì con trai, Lê Vãn Ca từng bước từng bước cẩn thận, chỉ vì dẫn anh vào tròng, Mộ Thừa Huyền biết rõ nguy hiểm chồng chất, lại cam tâm tình nguyện vì cô rơi vào thất thủ. Tới cuối, Lê Vãn Ca càng nghĩ càng không đúng lắm, người đàn ông này sao không ra chiêu như lẽ thường? Anh áp cô dưới thân, nụ cười tà tứ: "Con trai là của tôi, con gái là của tôi... cô gái, em cũng là của tôi!"

    Ngoài ra, bạn đừng bỏ lỡ những truyện ngôn tình khác như: Chờ Ngày Hạnh Phúc Cùng Em hoặc Vợ Của Tổng Tài Là Nữ Thần Vạn Người Mê