Tác Giả Chích Chích

  • Hai Lần Đắm Say

    Hai Lần Đắm Say

    Tag: Dịu dàng săn sóc công x Khiếm thị* nhân thê thụ (sau này mắt sẽ được chữa khỏi)
    *Gốc 视障: chức năng thị giác bị tổn hại, độ nhạy của thị giác thấp, tầm nhìn bị giảm, cho nên thị lực suy giảm ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày.

    Bối cảnh: Hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa, niên hạ (thụ lớn hơn công 2 tuổi), sinh hoạt hằng ngày của đôi phu phu