Tác Giả Chu Mộc Nam

 • Thiếu Niên Ca Hành

  Thiếu Niên Ca Hành

  Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng.

  Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy đều lần lượt xuất hiện trong cuộc phần tranh này.

  Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở...

 • Quân Hữu Vân

  Quân Hữu Vân

  Mười dặm lang đang, Học Cung, nơi có Nho Thánh tọa trấn, tọa hạ có chín vị quân tử, 300 nho sinh, là nơi nho khí thịnh nhất thế gian. Phàm là học cung đệ tử, lúc được thụ phong quân tử là lúc, hô lớn “Một lời” châm ngôn, cả đời này đều vì châm ngôn này mà phấn võ, một lời này chính là “Quân Hữu Vân” (quân tử có đạo). Tô Bạch Y, Phong Tả Quân, Tạ Vũ Linh là Học Cung đệ tử, đều vì một ngày được trở thành quân tử mà nỗ lực……

   

  Bộ truyện này nằm trong thế giới quan của tác giả Chu Mộc Nam, tuyến thời gian nằm trước ba bộ truyện “Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, Ám Hà Truyền và Thiếu Niên Ca Hành” khoảng 200 năm

 • Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

  Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

  Trên con đường này đầy những nguy hiểm, huyên náo ồn ào.

  Đồ tể cầm đao chặt thịt trong tay, thêu hoa trên xương trắng;

  Bà lão bán giày hoa phóng châm đốt lửa, trăm thước không có người sống;

  Còn có một gã bán dầu, trong tay áo giấu mười tám kiếm, luôn nhìn sang phía quầy bánh bao phía đối diện;

  Nơi đó có Tiểu Tây Thi, xoa tay một cái là đổi được chín gương mặt.

  Phía cuối con đường là quán rượu Đông Quy, trong quán là một thiếu niên chuyên cất rượu;

  Thiếu niên đó... thật sự chỉ là một người cất rượu.

  Cậu có mười hai loại rượu nhưng không ai đến uống, trong quán lúc nào cũng chỉ có một người áo trắng say khướt, luôn ôm trước thương nghiêng nghiêng ngả ngả.

  Hắn nói hắn muốn mua một con ngựa, mang một bình rượu, cưỡi ngựa vung roi, say trong làn gió xuân.