• Xuyên Không Làm Hoàng Hậu

    Xuyên Không Làm Hoàng Hậu

    Đế vương băng sơn công x Phúc hắc dụ thụ.

    Tóm tắt câu truyện:
    Hoàng Trác Kỳ một người ưu tú về mọi mặt, sự thông minh và tài giỏi của cậu khiến bản thân cậu tự cao tự đại đến không để ai vào tầm mắt, cậu rất thích chơi đùa tình một đêm với người khác rồi bỏ họ. Chưa từng yêu một ai, đến một ngày cậu xuyên không về thời phong kiến và tình cờ gặp Tần Minh hoàng đế, một người hoàn hảo hơn cậu bội phần và khiến Trác Kỳ...