Tác Giả Cố Ngôn

 • Hiểu Thanh Hoan

  Hiểu Thanh Hoan

  Editor: Hal

  Văn án

  Giang Hiểu Hàn vốn cho rằng cả đời này mình sẽ bị vây khốn bởi triều đình hiểm ác, không có đường thoát. Thật không ngờ rằng, một đường khúc khuỷu, trời cao lại đưa đến cho hắn một mối lương duyên đẹp đẽ sau nửa đời đau khổ.

  Đôi tay kia kéo hắn ra khỏi hồ máu, cho nên hắn chắc chắc sẽ không bao giờ buông tay.

  Nhan Thanh vốn cho rằng cả đời này y sẽ chỉ một người một kiếm một Côn Luân, lẻ loi một đường.

  Lại không ngờ rằng mình có thể tìm thấy chân ái một đời vào ngày xuống núi.

  Nếu là vậy, xem ra thiên ý cũng không tồi.