Công Tử Vĩnh An

 • Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

  Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

  Văn án:

  Phía sau mỗi câu chuyện tình yêu

  Tất sẽ có một vị pháo hôi bạn gái cũ

  Nếu có một ngày, bạn gái cũ hắc hóa......

  Ha hả, vậy thì chơi vui rồi!

  Hắc hóa trích lời:

  Đừng nói thích nhanh như vậy, em sẽ nhịn không được đem anh giấu trong ngăn tủ.

  Hoặc là anh đi tìm chết, hoặc là em cười nhìn anh chết.

  Cậu cho rằng người cậu thích chính là thiên sứ, cho nên, bị tôi lợi dụng cũng xứng đáng...