Củ Lạc Giòn Tan

 • [Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii

  [Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii

  Tác giả: Củ Lạc Giòn Tan

  Thể loại: đồng nhân, fanfic...

  Giới thiệu:

  "Mọi quyết định trên thế giới này đều có cái giá của nó. Tất cả chúng ta đều đang sống để trả những cái giá đó"

  Những mối liên kết trong quá khứ dần dần được làm rõ.

  Con đường nào dành cho những con người tràn đầy tội lỗi?