Tác Giả Củ Nhược Củ Nhược

  • Ngắm Tận Non Sông

    Ngắm Tận Non Sông

    Văn án:

    Để tránh bị bắt làm luyến sủng của hôn quân, Vệ Trường Hiên trốn vào một hang hổ khác, từ đó bắt đầu tình bạn trúc mã với con hổ con bị mù. Đôi bên nương tựa lẫn nhau trong những ngày khốn khó, để rồi nhiều năm sau, Vệ Trường Hiên nhuộm máu chiến bào, vang danh thiên hạ, Dương tứ lang lại dân thân vào chốn tranh đoạt, quyền khuynh triều dã.

    Cổ trang, quyền đấu, tuyệt mỹ dương quang tướng quân công x mù lòa tâm cơ công tử thụ, hỗ sủng