• Lithromantic

    Lithromantic

    Bạn đang đọc truyện Lithromantic của tác giả Cứ Xuyên. Khi một người có tình cảm với người khác, nhưng lại chỉ muốn giấu kín trong lòng, sợ hãi người kia biết được, sợ hãi người kia đáp lại.

    Có thể xem như là hứng thú dập tắt, nhưng cũng có thể nói là sợ hãi tổn thương, sợ hãi đau khổ, lựa chọn trốn tránh, lựa chọn buông bỏ.

    Nếu có thể, hai người cùng nắm tay nhau, cùng nhau sẻ chia, cùng nhau chấp nhận đối phương, tha thứ, bao dung đối phương, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp rất rất nhiều.