Cung Thập Nhất

 • Sau Khi Cứu Vớt Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

  Sau Khi Cứu Vớt Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

  Văn án 

  Khương Minh Ý biết bạn mình có người trong lòng nhưng lại không biết rằng sau khi không có được người kia thì bạn hắn đã tìm một thế thân nuôi trong nhà.

  Hắn càng không ngờ sẽ có ngày mình cứu thế thân kia ra khỏi nhà bạn hắn.

  Giới thiệu vắn tắt: Ta cứu được thế thân mà bằng hữu nuôi dưỡng

  ———-