Cửu Chuyển Ly Ca

 • Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc

  Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc

  Editor + Beta: Team dịch giả VNO

  Văn án: Ngày trước có một cái không gian, trong không gian có một cái hệ thống, bên cạnh hệ thống lại có một ký chủ vô cùng không đáng tin.

  Hệ thống: Không phải, ký chủ, đó là CP chính, không thể hủy!

  Bích Linh: Trượt tay.

  Hệ thống: Ký chủ, ngươi sao lại đi cấu kết với nam phản diện, cùng nhau bá chủ thế giới?

  Bích Linh: Là hắn uy hiếp ta, không xưng bá thế giới thì không cho ngủ!