Đả Cương Thi

 • Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

  Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

  Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp của tác giả Đả Cương Thi. Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài!

  Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà!

  Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bài làm cái méo gì!

  Trẻ ngoan (giả): Ngồi nghiêm chỉnh.

  Nhậm Trúc:......

  Trẻ trâu 1: Bạn nhận được chủ nhiệm lớp lẳng lặng nhìn chăm chú ×1, thể lực -500. Tiến vào trạng thái suy yếu!

  Trẻ trâu 2: Bạn nhận được chủ nhiệm lớp thâm trầm nhìn chăm chú ×1, trí lực -50, tiến vào trạng thái thiểu năng trí tuệ!

  Trẻ ngoan (giả): Bạn nhận được chủ nhiệm lớp vui mừng nhìn chăm chú ×1, trí lực, thể lực +50, tiến vào trạng thái hưng phấn.

  Nhậm Trúc: Mục tiêu của tôi là, dạy học và giáo dục. Đem tình yêu phân phát cho mỗi một trẻ trâu. Cảm ơn.