Dạ Cửu Bạch

 • Miệng Của Ảnh Hậu Từng Khai Quang

  Miệng Của Ảnh Hậu Từng Khai Quang

  “Giang Tiểu Bạch miệng, hại người quỷ!”

  Đại phù sư Giang Bạch nghiên cứu chế tạo Linh Vận phù lúc bị tạc chết, vừa mở mắt liền thành mười tám tuyến tiểu minh tinh Giang Tiểu Bạch, ngoài ý muốn vui vẻ lấy “Miệng quạ đen” kỹ năng.

  Tốt thì mất linh, xấu thì linh? Ảnh hậu miệng ước chừng là từng khai quang!

  Giới giải trí cả đám run lẩy bẩy: “Ảnh hậu, cầu đừng mở miệng!” (Không nam chính văn ngao ~)