Tác Giả Dạ Hành Đăng Hoa Tiêu

  • Tôi Có Lý Do Để Nghi Ngờ Mèo Nhà Mình Là Bạn Trai Cũ

    Tôi Có Lý Do Để Nghi Ngờ Mèo Nhà Mình Là Bạn Trai Cũ

    Bạn đang đọc truyện Tôi Có Lý Do Để Nghi Ngờ Mèo Nhà Mình Là Bạn Trai Cũ của tác giả Dạ Hành Đăng Hoa Tiêu. Nghĩ nghĩ một hồi, không biết từ lúc nào mà tôi cảm thấy nghi ngờ mèo nhà mình là bạn trai cũ nhỉ???

    Có lẽ sau ngày nhặt được mèo.

    Dĩ nhiên phải có căn cứ, cơ sở cho nghi ngờ của mình chứ, một cái, à không, mười cái đã đủ chưa?