Đại Giang Lưu

 • Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

  Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

  Đọc truyện Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ) của tác giả Đại Giang Lưu. Ba mươi tuổi đời, Lê Dạ không ngờ được rằng, thế mà mình còn chấp nhận cảnh bao dưỡng.

  Mặc dù vì để tồn tại, nhưng cảm giác thật sự là mặt già mất hết!

  Còn kim chủ bao dưỡng anh, không phải ai khác là Tần Liệt Dương, người anh từng cứu mạng, nhưng sau đó chính anh lại đẩy người ta đi.

  Năm xưa người đó như con sói nhỏ luôn che chở anh, hiện giờ đã biến thành một tên thần kinh tà mị điên cuồng nóng tính.