Tác Giả Đạm Tự Vi Trần

 • Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lợn Nhỏ

  Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lợn Nhỏ

  Cuộc sống hạnh phúc của lợn nhỏ

  Tác giả: Đạm Tự Vi Trần

  Translator: Socolachammam

  Thể loại: Đam mĩ, cổ trang, huyền huyễn, sủng

  Số chương: 46 chương + PN

  Tình trạng: Đang tiến hành

  Văn án:​

  Đau khổ lớn nhất của thế giới

  Mạc Quá Ô,

  Ngươi rõ ràng là một con lợn

  Người khác lại cảm thấy người nên

  Giống hồ ly thông minh xảo quyệt

  Giống gấu đen cường tráng mạnh mẽ

  Giống bò vàng cần cù chăm chỉ

  Giống sơn ca véo von vui tai

  Giống chim ưng tai thính mắt tinh

  Giống..

  Nếu như Phật Tổ Như Lai cho ta cơ hội

  Ta nhất định sẽ nói

  Ta chỉ là một con lợn

  Ta chỉ muốn làm một con lợn hạnh phúc

  Ngươi hỏi ta tại sao lại là Phật Tổ Như Lai

  Cái này..

  Cái này..

  Ta phải suy nghĩ một chút

  Sau đó sẽ trả lời người..