Đào Chi Yêu

 • Hey, Bạn Trai Cũ, Cõng Em Được Chứ?

  Hey, Bạn Trai Cũ, Cõng Em Được Chứ?

  Hey, bạn trai cũ, cõng em được chứ?

  Tác giả: Đào Chi Yêu.

  Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, đoản văn, hiện đại, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, ngọt văn, 1×1.

  Nhân vật chính: Hạ Viễn, Cố Thiệu Dương.

  Chuyển ngữ: Catletsgo
  Văn án:

  Hạ Viễn đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh gặp lại Cố Thiệu Dương trong đầu.

  Cố Thiệu Dương thì lại đã vô số lần tìm kiếm trong hiện thực nhưng đều không có kết quả.

  Trên đường xuống núi,

  Gặp lại người cũ,

  Nếu chân hắn đau,

  Bạn sẽ cõng chứ?

  Hạ Viễn: T_T Không cõng nổi.

  Cố Thiệu Dương: Cầu còn không được.

  ***

  Trên thế giới này không có ai sẽ bởi vì thiếu đi một người nào đó mà không thể sống nổi. Nhưng mà trên thế giới này vẫn luôn có một người như vậy, nếu mất đi người ấy, ta sẽ cảm thấy sống một chút cũng không tốt nổi.