Tác Giả Đào Thiên Tuế

 • Mười Năm Địch Thủ, Một Phút Chiếm Hữu

  Mười Năm Địch Thủ, Một Phút Chiếm Hữu

  Tên tiếng Trung: 十年对手,一朝占有

  Tác giả: Đào Thiên Tuế 桃千岁

  Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị sinh hoạt.

  Editor: Mật

  Tình trạng:
  - Bản gốc: Bánh bao đã chín
  - Bản edit: Bánh bao đã chín

  VĂN ÁN:
  Thật sự không phải là gương vỡ lại lành, mười năm trước hai người chỉ là đối thủ thuần túy, ít nhất Nhiếp tổng của chúng ta cho là như vậy.

  Về phần Thư tổng của chúng ta thì không cho là như vậy, cái này để khi khác nói đi.

  Nhân vật chính: Thư Ngạn - Nhiếp Vân Thâm