Tác Giả Đậu Tử

  • Môn Đăng Hộ Đối Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

    Môn Đăng Hộ Đối Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

    Cô và anh cưới nhau nhờ môn đăng hộ đối. Vốn dĩ cả hai đối với nhau không tồn tại thứ gọi là tình yêu, tất cả đều là trách nhiệm một cách máy móc, mà mối quan hệ của hai người cũng như ngày càng nhạt nhòa xa cách. 

    Đã không cái gọi là “môn đăng hộ đối”, hôn nhân yếu ớt giữa cô và anh cũng tan vỡ, cũng chính lúc ấy cô nhận ra mình có thai…...