Tác Giả Diệp Họa Y

  • Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người

    Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người

    Là một người được trời ban ơn để sống lại lần nữa. Cô-Nhược Y Mai sẽ trở lại để trả món nợ này, khiến cho những kẻ phản bội cô phải sống không bằng chết. Nhưng kế hoạch trả thù hoàn mĩ của cô lại bị một tên hỗn đản, bá đạo là Lãnh Tư Khiêm phá hỏng. Hắn bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cô và làm nó rối tung cả lên.