• Rắn Nhỏ Nàng Chạy Không Thoát!!

    Rắn Nhỏ Nàng Chạy Không Thoát!!

    Trích đoạn truyện:

    Nha đầu này hôm nay làm sao thế nhỉ? Cứ như người cõi trên vậy! Mấy ngày nay nàng thấy mọi người thật kì lạ. Hạ Cữu thì hành tung bí ẩn cứ như thần long thấy đầu chả thấy đuôi. Mặc Vi thì nàng biết nguyên nhân nên bỏ qua. Còn nha đầu Tiểu Thanh này bị gì ấy nhỉ? Mấy hôm nay cứ thẩn thẩn thơ thơ, đụng đâu đổ đó, dường như không tập trung vào bất cứ thứ gì. Bị nhập rồi chăng? Thật kì quái!!!

    Mặc Viên lắc lắc đầu bỏ qua, đợi Tiểu Thanh bình thường lại rồi hỏi, sau đó lại hướng chỗ Mặc Vi mà đi, tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Mặc Vi, để Kim Ân nhanh chóng tu thành chánh quả.