Tác Giả Diệp Thượng Xu

 • Trà Sữa Vị Em

  Trà Sữa Vị Em

  Tình trạng: Hoàn 98 chương + 2 phiên ngoại.
  Edit: [email protected]
  Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình yêu đích thực, Ngọt sủng, Vườn trường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1.
  Vai chính: Thiệu Nhất, Lê Dương

  Lần gặp mặt đầu tiên, Lê Dương nhận được ba cốc trà sữa từ Thiệu Nhất;

  Lần gặp thứ hai, Lê Dương nhận được hai viên kẹo trái cây do Thiệu Nhất tặng;

  Lần gặp thứ ba, Lê Dương lại nhận được một em cá koi;

  ......

  Lần gặp thứ n, Lê Dương tặng Thiệu Nhất chính bản thân mình.

  ...... Bánh quy là vị chocolate, kẹo là vị quýt, còn em là vị trà sữa sao? -- Thiệu · boy chân chất sến súa · Nhất.

  Không sai, là em, cho anh đó. Nhanh lên, một chữ thôi, lấy hay không? -- Lê · boy mặt lạnh · Dương.