Tác Giả Đinh

  • Võng Du Thiên Hạ

    Võng Du Thiên Hạ

    Khi tận thế ập đến, quái vật tràn ra khắp nơi. Nhân loại khó khăn tìm đường sinh tồn. "Thiên Hạ" xuất hiện như một thế giới khác, trở thành con đường duy nhất để nhân loại có được mọi thứ... Thời thế thay đổi, dị nhân ra đời. Một cô nhi chậm rãi thay đổi cuộc sống của mình, chậm rãi leo lên đỉnh nhân sinh.


    P/s: Truyện thể loại làm ruộng, tranh bá, sắc 18+....