Tác Giả Đinh Đương Nương Muội

 • Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường

  Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường

  [Văn án]

  Tôi là một tổng tài rất có đạo đức nghề nghiệp, thích kiếm tiền, thích được mát xa, thích ăn bánh quy Winnie the Pooh*, ừm, tôi còn thích bao dưỡng người mẫu tiên sinh biết nấu ăn biết mát xa kia nữa.

  Nhưng mà gần đây tôi phát hiện người mẫu tiên sinh có gì đó bất thường.

  __________________

  Kim chủ tiên sinh có một cuốn sổ tay tổng tài đồng thời kiên quyết phải tuân thủ theo.

  Cho nên manh kim chủ đã bao dưỡng Đại Ma Vương phúc hắc.

  Thế là bọn họ sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

  Công: Người mẫu tiên sinh (Lý Thiệu Niên).

  Thụ: Kim chủ (Trần Dục An).