Tác Giả Đông Phương Ngọc

  • Vô Ưu Kiếm

    Vô Ưu Kiếm

    [Tác giả Đông Phương Ngọc -- Thể loại: Kiếm hiệp ]

    Bạn đang đọc truyện Vô ưu kiếm của tác giả Đông Phương Ngọc trên website đọc truyện online. Điều lạ lùng là người này từ trên đỉnh núi cao ngút mây phóng xuống mà không hề dừng lại nghỉ lúc này tuy còn cách chân núi không xa, nhưng y vẫn phóng đi nhanh đến mức không sao nhìn rõ được mặt mũi. Phía trước là một khu rừng, chỉ nhìn thấy bóng xanh loáng cái đã mất dạng, Ma Thiên phong lại trở về với sự tĩnh lặng, không một bóng người. Mời các bạn tiếp tục đọc!