• Tình Yêu Darwin

  Tình Yêu Darwin

  Độ dài: 17 chương Chính văn + 1 chương Phiên ngoại.
  Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng, duyên trời tác hợp, hào môn thế gia, HE..
  Nhân vật chính: Chu Phác Ngọc ♡ Trần Cừu An. 
  Bìa: Credit: @vivi_3010 yêu dấu. ^^
  Convert: Reine Dunkeln (Wikidich).
  Editor: Mina.

  Văn án của truyện vô cùng đơn giản, tất cả mọi thứ anh làm đều vì em.

  Vì em, viết ra thuyết tiến hóa.

                          Ta, Darwin.