• Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

    Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

    Xuyên qua thành đích nữ Vân Ngạo Tuyết, trăm triệu lần không nghĩ tới mình phải gả đi cho người, lại còn phải gả cho cái tên một đầu tóc bạc thân mình hư nhược bệnh kiều Vương gia. 

    Thế nên gả qua, nhiệm vụ đầu tiên là trong vòng nửa năm làm cái tên kia hưu nàng.

    Vì thế Vân Ngạo Tuyết liền bắt đầu kế hoạch, ai ngờ thế là yêu.

    Cùng đọc truyện nhé!!!!!!!!!!